Skip to main content
Legal

De vervroegde verliesaftrek wordt verlaat…

By 11 augustus 2020No Comments

Misschien herinnert u zich uit onze nieuwsberichten van juni dat een carry back-systeem in de steigers stond dat toeliet om de verliezen van COVID-19-jaar 2020 te compenseren met de winsten van het voorgaande jaar 2019. De Kamer heeft het wetsontwerp intussen goedgekeurd en in de personenbelasting, voor de eenmanszaken dus, werkt het simpel: winsten van 2019 kunnen gecompenseerd worden met verliezen van 2020. In de vennootschapsbelasting is het echter een pak moeilijker omdat die op zowat elke willekeurige dag van het jaar hun boekjaar kunnen afsluiten. Hoe ga je dan bepalen wat het “COVID-19-verliesjaar” precies is? Daarom hebben de parlementairen de elastiek zo ver uitgetrokken als maar kon. De jaren waarmee het verlies kan gecompenseerd worden zijn deze die afsluiten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020!

Vandaar krijgt de meerderheid van de vennootschappen nu de keuze tussen twee boekjaren om de winsten te drukken, zowel boekjaar 2019 als boekjaar 2020 kunnen in aanmerking komen. Let wel: die winsten druk je met de verliezen van het daaropvolgende boekjaar, dus als je de winst van (bijvoorbeeld) 31/03/2020 wil drukken (dat kan perfect nog een goed jaar zijn geweest zonder enige COVID-19-hinder), dan moet je over het boekjaar van 1/4/2020 tot 31/03/2021 wel verlies lijden of je loopt tegen de lamp, want je zou winsten gecompenseerd hebben met verliezen die er niet zijn…

We onderdrukken even de fiscalist in ons en laten de economist aan het woord: kon dat maar waar zijn, dat we deze fiscale regel niet correct kunnen toepassen in bovenstaand geval omdat de crisis dermate snel weer voorbij gegaan is dat alle COVID-19-problemen tegen 31/03/2021 achter de rug zijn en alle leed tegen dan geleden is! We vrezen echter dat dit wishful thinking zal blijken
te zijn…

Auteur: Jan Baert (3 augustus 2020)