Skip to main content
TaxGeen onderdeel van een categorie

Overweeg de Waarborgregeling indien u onvoldoende zekerheden kan verstrekken aan de bank of leasingmaatschappij

By 3 maart 2023No Comments

Overweeg-de-waarborgregeling-indien-u-onvoldoende-zekerheden-kan-verstrekken-aan-de-bank-of-leasingmaatschappij-accountancy-wafid-waregem

Wenst u voor uw onderneming geld te lenen bij de bank, dan zal deze laatste daarmee meestal pas over de brug komen indien u voldoende waarborgen kan verstrekken tot terugbetaling. Denk daarbij in eerste instantie aan een hypotheek, pand op handelsfonds, pand op roerende goederen, persoonlijke borgstelling,… Maar in bepaalde situaties – meestal bij de opstart van uw zelfstandige activiteit – kan u weinig of geen waarborgen verstrekken. In dat geval kan de Waarborgregeling van PMV de ideale oplossing zijn om uw bankier alsnog over de streep te trekken.

Via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u voor uw onderneming een waarborg verkrijgen tot en met een bedrag van € 1.500.000,00, die maximaal 75% van het kredietbedrag dekt. In ruil hiervoor betaal je een eenmalige premie volgens de omvang en looptijd van de waarborg.

Voor welke ondernemers?
Kmo’s, grote ondernemingen, zelfstandigen die hun beroep uitoefenen via een
eenmanszaak en zelfs vzw’s – op voorwaarde dat ze een economische activiteit uitoefenen – kunnen gebruik maken van de Waarborgregeling. Bedrijven uit bepaalde sectoren worden echter uitgesloten, maar dit is eerder een minderheid (zoals visserij en aquacultuur, productie van landbouwproducten, …). Ook ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Zelfs holdings kunnen gebruik maken van de Waarborgregeling wanneer zij een lening afsluiten voor de aankoop van aandelen in een andere onderneming.
Belangrijke voorwaarde is wel dat de activiteiten worden uitgeoefend in het Vlaams Gewest.

Voor welke financiering?
In het algemeen komen de meeste financieringsvormen in aanmerking voor de Waarborgregeling. Denk daarbij aan een klassiek investeringskrediet, Straight Loans, bepaalde leasingovereenkomsten (on-/off-balance), huurovereenkomsten (renting), …
De volgende overeenkomsten worden echter uitgesloten:

  • Financiering of leasing van personenwagens;
  • Vendor lease;
  • Sale and lease back-constructies.

Kredieten die dienen voor de terugbetaling van bestaande schulden vallen eveneens buiten de scope.

Welke kosten zijn er verbonden aan de Waarborgregeling?
De premie wordt berekend op basis van de volgende formule:
bedrag van de waarborg x duur van de waarborg (in jaren) x 0,50%.

De aldus verschuldigde som moet in één keer worden betaald alvorens de waarborg effectief wordt verstrekt.

Voorbeeld
Katrien wenst via haar vennootschap Bloemenzee BV een bloemenzaak te openen en heeft voor de inrichting van het pand een investeringskrediet nodig van € 100.000,00. De bank wenst een pand op het handelsfonds te vestigen en wenst daarnaast dat 75% van het krediet wordt gewaarborgd via de Waarborgregeling van PMV over een periode van vijf jaar. De looptijd van het krediet bedraagt tien jaar.

Op basis van de gegevens in ons voorbeeld, zal er een éénmalige premie moeten worden betaald van € 1.875,00 (€ 75.000,00 x 5 x 0,50%).

Wie zorgt voor het nodige papierwerk?
Indien u wenst beroep te doen om de Waarborgregeling, dient u zich tot uw bank te richten waarbij u de financiering wenst te verkrijgen. De meeste grootbanken en ook bepaalde kleinere banken bieden deze regeling aan.

Het is de bank in kwestie die zal beslissen of jouw onderneming in aanmerking komt voor de Waarborgregeling indien de waarborg maximaal € 750.000,00 bedraagt. Zij zullen ook zorgen voor het noodzakelijke papierwerk dat erbij hoort. Voor hogere bedragen gebeurt een grondig onderzoek door PMV en is de goedkeuring vereist door de Vlaamse minister van Economie.

Wat indien uw onderneming haar schulden niet meer kan betalen?
Als uw onderneming niet meer in staat is om de financiering – met Waarborgregeling – terug te betalen, dan kan de financiële instelling het gewaarborgde krediet of de leasingovereenkomst opzeggen en de waarborg uitwinnen. In dat geval betaalt PMV haar deel van het openstaande saldo aan de bank of leasingmaatschappij, met een maximum van 75%. Maar dat betekent nog niet dat de bank u daarna met rust zal laten indien zij nog andere zekerheden bezit. Zij zal dan immers het resterende saldo trachten in te winnen door het te gelde maken van de (on)roerende goederen die het voorwerp uitmaken van die andere zekerheden.

Voor ondernemers die weinig of geen waarborgen kunnen verstrekken bij het afsluiten van kredieten of leasingovereenkomsten voor hun onderneming, kan de Waarborgregeling een nuttig instrument zijn. Het is ook mooi meegenomen dat er weinig administratieve formaliteiten aan verbonden zijn. De regeling heeft wel een zekere kostprijs maar anderzijds kan deze verstrekte zekerheid tot gevolg hebben dat de bank of leasingmaatschappij een voordeligere rentevoet voorstelt met als gevolg dat u op die manier alvast een deel van de betaalde premie terugverdient.

Auteur: Bart Vermoesen (23 februari 2023)