Skip to main content
Algemeen

UPDATE! Ook uw onderneming overwint het coronavirus met de nodige ondersteuning

By 18 maart 2020maart 23rd, 2020No Comments

Naar aanleiding van bijkomende maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad (17/03) en naarmate meer informatie beschikbaar wordt over de federale en regionale (Vlaamse) steunmaatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus bezorgen wij u een update van de maatregelen.

FEDERALE MAATREGELEN

Een meer uitgebreide uitleg omtrent de huidige federale maatregelen vindt u terug in onze voorgaande nieuwsflash. Wij sommen deze nogmaals op, waar nodig met bijkomende uitleg:

 • Tijdelijke werkloosheid indien u uw werknemers niet meer kan tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona
   • Wanneer?
    • Volledig of gedeeltelijke sluiting (arbeidsdagen worden afgewisseld met werkloosheid)
    • Wegens het annuleren van evenementen, culturele activiteiten, … waardoor personeel niet langer kan tewerkgesteld worden
    • Toeleveringsproblemen waardoor ondernemingen niet meer kunnen produceren (en dus geen personeel kunnen tewerkstellen)
   • Wie zijn winkel vrijwillig sluit vanwege het coronavirus kan werkloosheid aanvragen wegens overmacht
   • RVA handelt aanvraag binnen drie dagen af
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona.
   • Wanneer?
    • een daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, en hierdoor de normale arbeidsregeling niet meer kunnen handhaven (arbeiders)
    • sectorale cao, ondernemings-cao of goedgekeurd ondernemingsplan én een daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen of een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% (bedienden)
  • De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden de komende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer om zo hun inkomensverlies te kunnen compenseren.

                   [INFOPUNT: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0]

 • Sociale zekerheidsbijdragen:
  • Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen
  • Vermindering voorlopige bijdragen

Er zou sprake zijn van een automatische kwijtschelding voor verhogingen aangerekend voor de kwartaalbijdrage 2020/1 en regularisatie-supplementen die vervallen op  31/03/2020. De zelfstandigen dienen daartoe geen enkele administratieve formaliteit te vervullen.

         [INFOPUNT: uw sociaal verzekeringsfonds]

 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

        [INFOPUNT: www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm]

 • Zelfstandigen (in hoofdberoep) komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten.
  • Aandachtspunten:
   • horeca: recht op overbruggingsuitkeringen voor maart en april 2020 bij sluiting (geen minimumduur). Ook van toepassing bij omvorming naar take-away.
   • Andere sectoren: bij onderbreking van minstens 7 kalenderdagen ten gevolge van corona heeft u recht op overbruggingsuitkeringen voor maart en april 2020.
   • ook bij vrijwillig kiezen om de activiteiten stop te zetten!
   • vereenvoudigd aanvraagdocument is nog in opmaak.
  • Zodra een wetswijziging is goedgekeurd zal u al na zeven dagen onderbreking van je activiteiten recht hebben op deze uitkering. U kan deze uitkering naar alle waarschijnlijkheid met de aangekondigde Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluiting cumuleren.

          [INFOPUNT: uw sociaal verzekeringsfonds]

 • Gespreide betalingen, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
  • in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)

U moet hiervoor kunnen aantonen dat deze maatregel neemt omdat u hinder ondergaat door het coronavirus. U kan dit aanvragen via het formulier van de FOD Financiën – Regionaal  Invorderingscentrum (RIC) (per mail of per brief). U kan dit doen op het ogenblik dat u een aanslagbiljet ontvangt.

         [INFOPUNT: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19]

 • Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

 

VLAAMSE MAATREGELEN

De Vlaamse regering voorziet nu ook in de nodige Vlaamse steunmaatregelen

 • Hindernissenpremie

Indien uw onderneming noodgedwongen moet sluiten door middel van een premie voor ondernemers en zelfstandigen (te vergelijken met de hindernispremie voor openbare werken):

  • Bij volledige sluiting: de getroffen ondernemers krijgen een eenmalige premie van 4.000,00 EUR en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding per dag van 160,00 EUR.
  • Bij sluiting in het weekend: de getroffen ondernemers krijgen een eenmalige premie van 2.000,00 EUR en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding per dag van 160,00 EUR.
  • Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: de getroffen ondernemers krijgen een eenmalige premie van 4.000,00 EUR en na 21 dagen een vergoeding per dag van 160,00 EUR.

Aandachtspunten:

  • De premie is per ondernemer en niet per vestiging (behalve voor horeca: wanneer zij meerdere vestigingen hebben, is er een premie per exploitatiezetel op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdse werknemer (RSZ-ingeschrevene) tewerkgesteld is.
  • Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.
  • De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronamaatregelen worden ingediend.
  • Het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal hiervoor in de loop van deze week een specifieke onlinetoepassing voorzien (zoals die nu bestaat voor de gewone hinderpremie). Het huidige hinderpremie-loket kunt u niet gebruiken voor aanvragen in het kader van de coronamaatregelen. Wij houden u verder op de hoogte wanneer de toepassing operationeel wordt.
 • Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie. U kan uiteraard steeds terecht bij uw dossierbeheerder.