Skip to main content
Tax

Waarom u beter vóór 01/01/2020 nog investeert!

By 7 juni 2019september 17th, 2019No Comments

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting treden een aantal wijzigingen vanaf 2020 in voege. Heeft u nog investeringsplannen in de nabije toekomst? Hieronder geven we u graag mee waarom het de moeite is om uw investeringen bij voorkeur nog in 2019 te doen.

Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek 20%
KMO’s en eenmanszaken kunnen nog genieten van 20% investeringsaftrek op hun investeringen in het jaar 2019. Het moet daarbij gaan om investeringen in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gekomen zijn tijdens het belastbare tijdperk en die worden gebruikt voor uw beroepsactiviteit. Investeringen in uw machinepark, bedrijfsvoertuigen, kantoormeubilair, IT-uitrusting, een nieuw kantoorgebouw, … komen dus in aanmerking. Werken aan uw privéwoning die eigendom is van uw vennootschap vallen in principe uit de boot.

Naast de afschrijvingen op de investeringen kan er dus 20% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de belastbare winst. Heeft uw vennootschap onvoldoende winst, dan is de investeringsaftrek 1 jaar overdraagbaar en het onbenutte deel kan worden afgetrokken van belastbare winst van volgend boekjaar.

Vanaf 01/01/2020 zal de gewone investeringsaftrek teruggebracht worden naar 8%.

Degressieve afschrijvingen
In 2019 mag u nog het laatste jaar degressief afschrijven; dit wil zeggen afschrijven tegen het dubbel afschrijvingspercentage van de lineaire afschrijving op de netto boekwaarde van de investering.

Een degressieve afschrijving is wel steeds beperkt tot 40% van aanschaffingswaarde. Wanneer de degressieve afschrijving kleiner wordt dan de lineaire afschrijving, mag u opnieuw lineair beginnen af te schrijven.

Vanaf 01/01/2020 worden lineaire afschrijvingen de norm en is het op fiscaal vlak niet meer toegelaten om degressief af te schrijven.

Let wel: investeringen die dateren van vóór 01/01/2020 zal u de hele levensduur nog degressief kunnen afschrijven.

Afschrijvingen voor een volledig jaar
Als KMO heeft u momenteel de keuze om uw investeringen af te schrijven voor een volledig jaar of pro rata temporis vanaf de aanschaffingsdatum. Investeert u nog op de laatste dag van het boekjaar, dan mag u reeds afschrijvingen boeken voor een volledig boekjaar en zijn deze fiscaal volledig aftrekbaar.

Vanaf 01/01/2020 kan dat echter niet meer en moet pro rata temporis worden afgeschreven in het jaar van de investering.

Bijkomende aankoopkosten
De bijkomende aankoopkosten bij investeringen (registratierechten, notariskosten,…) kunt u in 2019 nog volledig in kost boeken ofwel afschrijven volgens het afschrijvingspercentage van investering ofwel afschrijven volgens afschrijvingspercentage dat u zelf kiest.

Let wel: in 2019 kan het toch nog interessant zijn om gelijk met de hoofdsom zelf af te schrijven aangezien in dat geval het bedrag van de bijkomende kosten nog in aanmerking komt voor de investeringsaftrek.

Vanaf 01/01/2020 zal het niet meer mogelijk zijn, om de afschrijvingen volgens afschrijvingspercentage dat u kiest, toe te passen. Dan dient u ofwel de bijkomende kosten ineens af te schrijven of aan hetzelfde ritme als de investering zelf.

Tarief vennootschapsbelasting
Het tarief vennootschapsbelasting daalt vanaf aanslagjaar 2021 voor KMO–vennootschappen van 20,4% naar 20%; voor grote vennootschappen en KMO–vennootschappen die niet voldoen aan de vereiste van de minimumbezoldiging (in principe €45.000,00 voor minstens één bedrijfsleider-natuurlijke persoon), van 29,58% naar 25%.

Dus hoe meer kosten u ten laste kan leggen voor 2019, hoe lager uw totale belastingdruk op middellange termijn zal zijn.

Indien u nog investeringsplannen heeft, verdient het de voorkeur om de investeringen niet langer meer uit te stellen. Of dit financieel haalbaar is, dient geval per geval te worden bekeken in overleg met uw adviseur.

Auteur: Lien Rasschaert (4 juni 2019)