Skip to main content
Tax

Belgische fiscaliteit: “ceci n’est pas un accord”…

By 2 december 2022No Comments

Investeren in een groeibedrijf, het loont de moeite

René Magritte, die we hierboven parafraseren, had het over een pijp, maar wij hebben het over akkoorden die u afsluit met de fiscus. Die binden iedereen, behalve 50% van de twee partijen die het akkoord afsloten, namelijk de fiscus. Die acht zich niet gebonden voor de jaren na een akkoord. Mocht u als belastingplichtige een net afgesproken verdeling van bijvoorbeeld privé/beroepsgebruik eenzijdig wijzigen na een controle voor de jaren erop, ze zouden u terugfluiten en niet aan 10% boete, maar aan 20% (herhaalde overtreding) of zelfs 50% (kwaadwillige fraude). Maar als zij op een volgende controle zeggen helemaal niet onder de indruk te zijn van wat met hun vroegere collega overeengekomen gekomen is, dan hoort u niet met de ogen te knipperen en lijdzaam te ondergaan…

Maar het kan nog gekker voor wie een akkoord heeft met de fiscus voor wat betreft de btw-aftrek als gemengde btw-belastingplichtige (uw vennootschap presteert bijvoorbeeld diensten, maar heeft ook een aanzienlijke verhuurportefeuille die deel uitmaakt van haar beroepsactiviteiten [dus geen occasioneel “per abuis” aangehouden klein pandje]). Gebruikt u de methode van het “werkelijk gebruik” dan moet u vooraf daartoe toestemming vragen aan de fiscus. Let wel: antwoord geven moeten ze niet direct doen: ze hebben tot eind 2024 (!) om alsnog niet akkoord te gaan en u retroactief de toepassing te weigeren of een andere berekeningsmethodiek te eisen. De rechtszekerheid in dit land is even betrouwbaar als de federale begroting, blijkbaar… Nieuwe dossiers moeten voor het einde van de eerste aangifteperiode in 2023 de nodige informatie bezorgen m.b.t. hoeveel omzet met en zonder btw wordt geïnd. Let echter op het volgende: zelfs bestaande, reeds goedgekeurde lopende dossiers moeten tegen 30 juni volgend jaar opnieuw een aanvraag indienen (via een formulier 604B) om dus te vragen of ze mogen doen waar ze al toelating voor gekregen hebben! Als u vindt dat uw boekhouder soms een (m) rare jongen of een (v) speciaal trezeke is, dan zal u nu medelevend begrijpen dat heelder dagen geconfronteerd worden met dergelijke wetgeving al eens vreemde blijvende gevolgen kan hebben…

Auteur: Jan Baert (30 november 2022)