Skip to main content
Tax

6% btw op afbraak en wederopbouw dan toch definitief?

By 1 december 2023No Comments

6%-btw-bij-afbraak-en-heropbouw-warfid-waregem-boekhouder

Sinds 2021 is er in België een tijdelijke maatregel van toepassing m.b.t. 6% btw-tarief op afbraak- en wederopbouwwerkzaamheden aan een privéwoning onder bepaalde voorwaarden (enige en eigen woning, maximaal 200 m² bewoonbare oppervlakte, de voorwaarden moeten minstens 5 jaren worden gerespecteerd). In de 32 centrumsteden is er een permanente gunstregel m.b.t. afbraak- en wederopbouwwerkzaamheden sinds 2007. Hier volstaat dat het onroerend goed hoofdzakelijk als woning wordt gebruikt, ook tweede verblijven en huizen om te verhuren komen in aanmerking, op initiatief van de uiteindelijke bewoners gebouwd of door een aannemer of projectontwikkelaar: alles kan, alles mag…

Deze 2 regelingen maken vanaf 2024 plaats voor één uniforme regeling, weliswaar onder afgeslankte voorwaarden.

Het verlaagde btw-tarief van 6% is enkel nog van toepassing voor particulieren die zelf hun eigen en enige woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m². Zoals voorheen moet de afbraak van een gebouw gepaard gaan met de wederopbouw. De voorwaarden moeten minstens 5 jaren worden gerespecteerd, te rekenen vanaf eerste ingebruikname tot 31 december van het vijfde daaropvolgend jaar. De particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen voor langdurige verhuring bestemd voor sociale huisvestigingsbeleid komen ook nog in aanmerking. Bouwpromotoren vallen volledig uit de boot.

Er is een overgangsmaatregel van toepassing tot eind 2024. Voor wie een woning reeds heeft aangekocht of nog aankoopt bij een bouwpromotor en er wordt voldaan aan de voorwaarden en de omgevingsvergunning voor de heropbouw is ingediend vóór 01/07/2023, dan blijven de oude regels van toepassing, dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024. Als de voorwaarden niet zijn voldaan, dan moet 21% btw worden betaald. Vanaf 2025 is het dus niet meer mogelijk om een woning bij een bouwpromotor tegen 6% btw te kopen.

Auteur: Lien Rasschaert (14 november 2023)