Skip to main content
Legal

Stramme kuitjes wegens permanente vreugdedansjes!

By 8 april 2019december 5th, 2019No Comments

Met een enorm genoegen kunnen we u aankondigen dat de Commissie Financiën op 19 maart bevallen is van een zeer wijs besluit: de hemeltergende, mensonterende, Caligula-istische, ongehoorde maatregel van de 5% afzonderlijke aanslag bij niet-toekenning van een wedde van € 45.000,00 aan een natuurlijke-persoon-bestuurder moet worden afgeschaft. Wat een gedrocht was me dat, zeg!? Eerst dreigde de wetgever er zelfs mee dat het tarief 10% zou worden vanaf 2020. Dus tot € 4.500,00 extra boete/bijdrage/aanslag/… per vennootschap die geen zo’n wedde geeft.

Gelukkig werd dat snel getemperd naar 5%, maar dan werd een zo mogelijk nog wanstaltiger draak uitgedokterd die maakte dat één keer een wedde van € 75.000,00 in vennootschappen-groepen zou kunnen volstaan om de sanctie in alle groepsvennootschappen te vermijden. Klinkt constructief; maar geen kat, noch hond, kon uit de wet uitmaken hoe die regeling precies toegepast moest worden! Wellicht stelde de regering een drastische toename vast van de verkoop van Dafalgan en Prozac omdat al die boekhouders zich de pleuris werkten om te pogen de regeling correct toe te passen en hebben ze daarom besloten aan de Kamer voor te stellen het hele misbaksel dan maar af te schaffen? Nee, serieus: nu politiek toegegeven mag worden dat de tax-shift van 2017 eigenlijk een tax-cut was, heeft het ook geen zin meer de schijn op te houden de “ver-vennootschappelijking” van het bedrijfsleven (20% tarief in de vennootschapsbelasting tegenover +70% in de personenbelasting, remember?) te willen tegenwerken…

Nu nog duimen dat de Kamer dit wijs besluit effectief tot wet maakt, en dus het hele verhaal als ongeschreven verklaart!

Auteur: Jan Baert