Skip to main content
Legal

Maatschappen verworden tot “maat schoppen”?

By 6 december 2018september 16th, 2019No Comments

Familiale patrimonia worden al eens gestructureerd via een maatschap waarbij de pater (en mater) familias gebetonneerd wordt als levenslange “stuurman van het schip”. Waar we al lang voor verwittigen is dat dit geen blanco cheque is in de mate dat het meestal wordt voorgesteld. De bestuurder van een maatschap heeft de verantwoordelijkheid om het vermogen van de maatschap intact te houden. Indien dit vermogen dermate groot, gediversifieerd en/of rendabel is, dat de bestuurders hiermee ruimschoots hun financiële noden kunnen lenigen, zorgt dat in de praktijk niet echt voor hoofdbrekens. Anders wordt het wanneer dat niet zo is en de bestuurders (die veelal het vermogen opgebouwd hebben en delen van de maatschap waarin dat vermogen ingebracht wordt, aan hun kroost geschonken hebben, op voorwaarde dat zij als ouders ermee kunnen doen wat ze willen) naast de maatschap geen vermogen hebben waaruit zij kunnen putten. Dan wordt het dansen op een slappe koord als niet elk kind gedwee volgt en niet redeneert in de zin van “wij hebben gekregen, dus zolang dat positief blijft, hebben we meer dan we zouden kunnen opeisen mocht er niet geschonken geweest zijn”. Het hof van beroep van Gent velt in dit verband nu een staalhard oordeel: een bestuurder van zo’n maatschap kan perfect afgezet worden als de leden van de maatschap daar afdoende reden voor zien! Dus vergeet de u beloofde onafzetbaarheid maar, mooi in de pas lopen moet u doen, of u loopt het risico het kind van de rekening te worden en het door u opgebouwde vermogen te zien bestuurd worden door anderen omdat u er zelf koudweg uitgeschopt wordt…

Let wel: uw vermogen concentreren in een gewone BVBA of NV en dan de blote eigendom van die aandelen schenken (in veel gevallen mogelijk aan 0%!) is ook niet in alle gevallen zaligmakend. Een vruchtgebruiker moet immers ook zorgen dat de blote eigendom niet aangetast wordt door zijn/haar bestuur. Ook hier geldt dus: bezint eer ge begint. Uiteraard moeten we op basis van bovenstaande geen spoken gaan zien, maar het is misschien eens goed dat er een donderslag bij heldere hemel valt, zolang die maar ver van ons valt…

Auteur: Jan Baert