Skip to main content
Algemeen

Dieselgate en haar impact op de autofiscaliteit

By 29 maart 2019september 17th, 2019No Comments

Autofabrikanten trachtten de voorbije jaren uit te pakken met lage verbruiks- en emissiestatistieken. Enerzijds om tegemoet te komen aan de klimaatproblematiek en anderzijds, niet in het minst, uit commerciële overwegingen. Hun enthousiasme (lees: gefoefel) tot het behalen van mooie statistieken heeft echter geleid tot verstrengde testen, met als resultaat hogere officiële CO2-uitstoten. En laat CO2-uitstoot nu net de bouwsteen zijn van de autofiscaliteit…

NEDC 1.0, NEDC 2.0 en WLTP
De voorbije jaren was het CO2-uitstootgehalte van voertuigen gebaseerd op de ‘NEDC-norm’ (New European Driving Cycle). Omwille van de manipulaties die mogelijk bleken tijdens deze testen, besliste Europa om over te schakelen naar een nieuwe methode. De ‘WLTP-norm’ (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) meet het CO2-uitstootgehalte onder omstandigheden die representatief zijn voor reële rijomstandigheden (testen op de weg i.p.v. in een labo, aangepaste verkeersdrukte en weersomstandigheden, ook rijden met een koude motor, …). Deze nieuwe testmethode leidt in bepaalde gevallen tot een stijging in CO2-uitstoot van maar liefst 20% of meer.

Sinds 1 september 2018 wordt de WLTP-methode toegepast op alle nieuw geproduceerde wagens. Autoconstructeurs dienen, tot eind 2021, echter nog een theoretische NEDC-waarde te berekenen (NEDC 2.0) die een vergelijking tussen WLTP-wagens en NEDC 1.0-wagens mogelijk moet maken.

Op het gelijkvormigheidsattest van nieuwe wagens staan bijgevolg twee CO2-uitstoten: de WLTP-waarde (code 49.4) en de NEDC 2.0-waarde (code 49.1). Op het inschrijvingsbewijs van deze nieuwe wagens zal enkel de WLTP-waarde staan.

Fiscaal belang van CO2-uitstoot
Fiscaal speelt de CO2-uitstoot op volgende domeinen een belangrijke rol:

  • Voordeel alle aard personenwagen;
  • Kostenaftrek personenwagens;
  • Belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting.

De CO2-uitstoot heeft een belangrijke impact op het voordeel alle aard voor het gebruik van een personenwagen van de vennootschap gezien die deel uitmaakt van de forfaitaire berekening van het voordeel.

De aftrekbaarheid van kosten van personenwagens (m.u.v. brandstofkosten) wordt in de vennootschapsbelasting (en sinds 1 januari 2018 ook in de personenbelasting) bepaald op basis van de schijf waarin de CO2-uitstoot van het voertuig valt. Tot eind 2019 wordt deze getrapte aftrekregeling met percentages tussen 50% en 120% aangehouden. Vanaf 1 januari 2020 zal het aftrekpercentage strenger berekend worden. Bovendien zal er niet langer gewerkt worden met schijven, maar zal het aftrekpercentage rechtstreeks gelinkt zijn aan de CO2-uitstoot. De aftrekpercentages zullen variëren tussen de 40% en de 100%.

Vlaanderen gebruikt de CO2-uitstoot bovendien ook bij de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting.

Impact van nieuwe testmethode op fiscaal vlak
De vraag rees of de nieuwe testmethode ook op fiscaal vlak zou doorwerken. Dezelfde personenwagen, met een ongewijzigde reële uitstoot en brandstofconsumptie, zou volgens de nieuwe testmethode immers meer uitstoten en verbruiken.

Onlangs bevestigde de Administratie dat tot eind 2020 rekening gehouden mag worden met de NEDC-waarde bij de berekening van het voordeel alle aard en het bepalen van het aftrekpercentage. Voor nieuwe wagens dient dus geen rekening gehouden te worden met de CO2-uitstoot op het inschrijvingsbewijs, maar mag de lagere NEDC-waarde die vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest in aanmerking genomen worden.

Ook het Vlaams Gewest houdt op heden nog altijd rekening met de NEDC-waarde bij de berekening van de BIV en verkeersbelasting.

Tot eind 2020 hebben de hogere officiële CO2-uitstoten van nieuwe wagens, ingevolge de recente WLTP-methode, geen impact op fiscaal vlak.

Welke CO2-norm in aanmerking zal moeten worden genomen vanaf 2021 zal echter nog bepaald moeten worden door de nieuwe regering.

Los van welke CO2-norm gebruikt moet worden op fiscaal vlak, treedt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe, strengere methode in werking voor de bepaling van het aftrekpercentage van autokosten.

De CO2-uitstoot blijft dus, los van de methode hoe deze berekend wordt, een belangrijk fiscaal aandachtspunt bij de aanschaffing van een nieuwe wagen.

Auteur: Ward Bouckaert