Skip to main content
Accountancy

Optimaliseer het fiscaal resultaat van uw vennootschap met een aantal uitgaven die u geld opbrengen.

By 3 oktober 2019december 23rd, 2019No Comments

Optimaliseer het fiscaal resultaat van uw vennootschap met een aantal uitgaven die u geld opbrengen.

3/10/2019

De zomermaanden zijn ongetwijfeld ook voor u voorbij gevlogen en wanneer u dit artikel leest, zijn we reeds in het laatste kwartaal van 2019 aanbeland. Kerst en Nieuwjaar komen met rasse schreden dichterbij waardoor het tijd wordt om aan aantal optimalisatiemogelijkheden voor uw vennootschap te overwegen wanneer haar boekjaar afsluit op 31 december 2019.

Uitgaven waar uzelf beter van wordt
Nutteloze uitgaven of investeringen doen ter optimalisatie van de belastingdruk in uw vennootschap is nooit een goed idee. In deze bijdrage brengen wij een aantal interessante optimalisatiemogelijkheden in herinnering dewelke u direct of indirect geld kunnen opbrengen.
We denken dan in eerste instantie aan de volgende mogelijkheden:

Spek uw IPT-verzekering
De premies van uw IPT-verzekering (beter gekend als “groepsverzekering”) leveren in uw vennootschap een belastingbesparing op tussen 20,40% en 29,58% naargelang uw vennootschap al of niet van het verlaagd tarief kan genieten. Bent u een tiental jaren verwijderd van uw pensioenleeftijd, dan raden wij u doorgaans aan, uiteraard geval per geval te bekijken, om uw pensioenspaarpot extra te boosten door het storten van inhaalpremies (of de zogenaamde backservicepremies). Die extra stortingen kan u ook overwegen op jongere leeftijd ingeval u een deel van de pensioenreserves wenst te gebruiken ter financiering voor o.a. de aankoop van een opbrengsteigendom, een tweede verblijf in België of het buitenland, … in persoonlijke naam.

Ga winkelen
Dreigt uw laptop, printer, smartphone, bureaustoel, … het binnenkort te begeven? Of heeft uw bureel thuis dringend nood aan een opfrisbeurt? Doe die investeringen dan nog dit jaar aangezien deze u een investeringsaftrek van 20% opleveren wanneer de aankoop gebeurt tegen eind dit jaar. Vanaf 2020 wordt het tarief van de investeringsaftrek immers verlaagd tot 8%. Naast de afschrijvingen op dergelijke investeringen geniet uw vennootschap dus bijkomend een belastingbesparing tussen 4,08 % à 5,92% van de aanschaffingsprijs naargelang zij al of niet van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting kan genieten.

Bovendien kan u op deze investeringen nog voor de laatste keer degressief en, voor zover uw vennootschap kwalificeert als “klein”, vanaf het begin van het boekjaar afschrijven. Vanaf volgend jaar behoort dit gunstregime immers definitief tot het verleden.

Verwen uzelf of uw gezin
Naar aanleiding van uw verjaardag, Sinterklaas of Kerstmis, … kan uw vennootschap aan u als zaakvoerder of bestuurder een geschenkbon of een bedrag in contanten toekennen van € 40,00 per jaar. Indien u kinderen ten laste heeft dan kan u per kind hetzelfde bedrag toekennen. Deze kleine bedragen zijn fiscaal volledig aftrekbaar in uw vennootschap.

Naast maaltijdcheques kan u aan uzelf als zaakvoerder of bestuurder eveneens ecocheques ter waarde van maximaal € 250,00 toekennen. Deze zijn fiscaal niet aftrekbaar maar desondanks blijft dit een interessante verloningsvorm indien u
deze cheques kan gebruiken voor de aankoop van materiaal voor uw tuin, spaarlampen voor uw woning, een fiets voor uzelf of de kinderen, …

Uitgaven waar uzelf en de overheid beter van wordt
Aangezien de Federale en Vlaamse overheid steeds worstelen met een begrotingstekort, kan het lucratief zijn om bepaalde
uitgaven te doen die voor haar maar ook voor u geld in het laadje brengen.

Ga naar de film of het theater
Een investering in een podiumwerk of een film, documentaire, animatiereeks, … levert u een rendement op van +/- 10% over 18 maanden indien u uiterlijk de laatste dag van uw boekjaar een raamovereenkomst afsluit met een filmproducent of Tax Sheltermaatschappij. Hieronder vindt u in schemavorm hoe het mechanisme in zijn werk gaat. Een storting voor Tax Shelter levert u een onmiddellijke belastingbesparing op van € 105,30 op elke € 100,00 die u stort. Na maximaal 18 maanden ontvangt u daarbovenop een netto rentevergoeding van +/- 4,50%. Opgelet: er zijn grenzen verbonden aan de vrijstelling van de winst en een dergelijke investering is ook maar interessant indien uw vennootschap meer dan € 75.000,00 à € 100.000,00 winst realiseert.

Optimaliseer het fiscaal resultaat van uw vennootschap met een aantal uitgaven die u geld opbrengen.Waar zit nu het voordeel voor de overheid? Voor het maken van die films, … moeten bepaalde uitgaven in België gebeuren. Dit levert de overheid BTW, RSZ-bijdragen, belastingen, … op.

Elke euro die zij aan uw vennootschap als belastingvoordeel toekent, levert haar ongeveer € 1,10 voordeel op.

Sponsor vadertje Staat
Dit lijkt een contradictie maar is het zeker niet. Voldoende voorafbetalen is sedert boekjaar 2018 immers een must indien uw vennootschap – ondanks alle mogelijke fiscale optimalisaties – alsnog vennootschapsbelasting is verschuldigd. Doet uw vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan zal zij een vermeerdering van 6,75% krijgen aangesmeerd bovenop de verschuldigde vennootschapsbelasting. De overheid wil u daarmee dwingen om sneller de geraamde belasting op uw winsten af te dragen aan haar.

Heeft uw vennootschap een boekjaar dat afsluit per
31/12, dan kan zij uiterlijk op onderstaande data een voorafbetaling verrichten die haar een fiscaal voordeel (lees: vermindering bovenstaande verhoging van 6,75%) oplevert:

Voorafbetaling 1 – uiterlijk 10/04/2019 – voordeel 9,00%
Voorafbetaling 2 – uiterlijk 10/07/2019 – voordeel 7,50%
Voorafbetaling 3 – uiterlijk 10/10/2019 – voordeel 6,00%
Voorafbetaling 4 – uiterlijk 20/12/2019 – voordeel 4,50%

Heeft u momenteel onvoldoende liquide middelen om die voorafbetaling te storten, overweeg dan zeker daarvoor een financiering bij de bank. Ondanks de rentevoet van 0,70% à 1,00% die de bank aanrekent, is dit veel interessanter dan die verhoging van 6,75% te moeten ondergaan.

Wellicht zijn niet alle voorgestelde opties op u van toepassing. Bij de tussentijdse bespreking van de cijfers van uw vennootschap komen wij hier zeker op terug en vullen wij deze in of aan naargelang uw persoonlijke situatie.

Auteur: Bart Vermoesen (3 oktober 2019)